رزومه مدیریت

دکتر صادق شیبانی

دکتر صادق شیبانی

مدیریت مرکز اشتغال حمایت شده کیهان

دانش آموخته دکتری کارآفرینی، ایشان در سمت هایی همچون:

  • مشاور در امور برنامه ریزی شورای اسلامی استان فارس

  • مشاور اقتصادی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  • رئیس هیئت مدیره دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

  • استاد دانشگاه، پژوهشگر

  • نماینده عالی مجمع جوانان جهان اسلام در استان فارس

  • نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه در امور اماکن مذهبی

  • عضو کمیته نظارت عملیاتی روستاییان و عشایر استان فارس

  • مسئول علمی پژوهشی بسیج کارگری و صنعت شیراز

فعالیت داشته اند.

در ادامه نمونه هایی از آثار پژوهشی دکتر صادق شیبانی آورده شده است.