تولیدی

کارآفرینان برای بروز توانمندی های خود نیازمند یک بستر مناسب هستند و صنایع کوچک و متوسط بستر مهمی برای کشف و رشد و بالندگی آنهاست. در کشورهای صنعتی مدیران کارآفرین سراغ شرکت های بزرگ نمی روند و با احداث کارگاه های کوچک کارشان را شروع می کنند. اصولاً مفهوم کارآفرین را مدیران با واحدهای کوچک معنی کرده اند.

مزایای ایجاد کسب و کارهای کوچک
•    استقلال: آزادی عمل دارند.
•    فرصت های مالی: پول بیشتری را می توانند به جریان بیاندازند.
•    خدمات اجتماعی: اگر تقاضایی در جامعه وجود دارد، می توانند آن را ارائه کنند.
•    امنیت شغلی: تا زمانی که می خواهد، می تواند کار کند.
•    اشتغال خانوادگی: فرصت شغلی برای اعضای خانواده فراهم می شود.
•    ایجاد چالش: هم شانس موفقیت دارند، هم شانس شکست.

صاحبان کسب و کارهای کوچک را می توان مترادف کارآفرین دانست.

چرخه حیات کسب و کارهای کارآفرینانه
مراحل ایجاد و توسعه کسب و کارهای کوچک به پنج دسته تقسیم می شود:

ایجاد کسب و کار: فرایند شکل گیری اولیه کسب و کار است. در این مرحله هدف، مأموریت و جهت کسب و کار در قالب استراتژی مشخص می شود. در این مرحله نیاز به خلاقیت،ارزیابی، شبکه سازی برای کسب منافع مالی و غیر مالی وجود دارد.

شروع start-up phase :  فرآیند ایجاد برنامه رسمی کسب و کار، جستجوی سرمایه، فعالیت های بازاریابی و ایجاد سیستم کارآفرینانه.

رشد growth phase :  نیازمند تغییرات مهم در استراتژی کارآفرینانه است. چون رقبا در حال تغییر در استراتژی خود هستند. در این مرحله رشد و انتقال رهبری کارآفرینانه به رهبری نیم گرایی مدیریتی مطرح است.

تثبیت  business stabilization : این مرحله نتیجه شرایط بازار و تلاش کارآفرینان است. رقابت شرکت ها و بی تفاوتی مشتریان نسبت به کالاها و خدمات افزایش می یابد و بازار اشباع می شود و میزان فروش ثابت می شود. در این مرحله شرکت باید برای سه تا پنج سال آینده برنامه ریزی کند.

نوآوری/افول: در این مرحله اگر شرکت نوآوری نکند، نابود می شود. شرکت یا باید شرکت هاهی نوآورانه دیگر را صاحب شوند یا محصولات و خدمات جدیدی را دنبال کنند.

در کلیه مراحل چرخه زندگی، کسب و کارهای کارآفرینانه باید مجموعه ای از فعالیت های کاری صورت پذیرد. (از نظر هنری فایول):

فعالیت های مدیریتی
فعالیت های تولیدی فنی
فعالیت های بازرگانی
فعالیت های ایمنی (مدیریت ریسک)
فعالیت های حسابداری
فعالیت های مالی
منبع: مجموعه کتاب مدیریت کارآفرینی دکتر صادق شیبانی

 

ما شما را در ایجاد یک کسب و کار و پیوستن به بخش تولیدی کشور جهت تولید کالای ایرانی با کیفیت یاری می‌دهیم. با ما در تماس باشید…