آموزش و پژوهش

بدون شک کارآفرینی بدون آموزش مستمر امکان پذیر نیست لذا یکی از اهداف عمده‌ای که دیده‌بان کارآفرینی آسیا دنبال می‌کند برگزاری کلاس‌های آموزشی مداوم و متناسب با نیاز افراد می‌باشد. دکتر صادق شیبانی در زمینه آموزش و پژوهش برنامه‌های درازمدت بسیاری دارند. از جمله‌ی این برنامه‌ها همکاری با دانشگاه‌های علمی و کاربردی و همچنین بخش فنی و حرفه‌ای جهت برگزاری کلاس‌های مدون آموزشی می‌باشد. در زیر لیستی از کلاس‌هایی که برگزاری آنها با موفقیت انجام شده است آورده‌ایم:

  • دوره‌ی کسب و کار

  • دوره‌ی مهارت‌های زندگی

  • دوره‌های روانشناسی

  • دوره‌های مرتبط با فناوری اطلاعات

  • و …