لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

این آموزش ها به صورت بسته های آموزشی از طریق سامانه آموزش آفلاین دیده بان توسعه کارآفرینی آسیا ارائه می شود.

مزیت های سامانه آموزش آفلاین دیده بان توسعه کارآفرینی آسیا

  • زمان حضور در دوره محدودیت ندارد.
  • پاسخگویی به سوالات توسط پشتیبان
  • صدور گواهینامه شرکت در دوره