لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

تهیه طرح توجیهی و طرح کسب‌و‌کار
تهیه سند استراتژیک
راه اندازی صندوق‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری
گزارشات مالی و مطالعات ساختاری بنگاه‌های اقتصادی