لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

یکی از بهترین راه های ایجاد اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش‌های اقتصادی کشوراست