لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

برگزاری سمینار دوپینگ مغز

برگزاری سمینار دوپینگ مغز

بزرگترین سمینار دوپینگ مغز با همت خیّر جوان دکتر صادق شیبانی در جنوب کشور برگزار شد. این دوره که با استقبال گرم مردم جم، کنگان، عسلویه و دیر روبرو شد

ادامه مطلب