لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

برگزاری کارگاه آموزشی کسب و کار های خرد

برگزاری کارگاه آموزشی کسب و کار های خرد

ویژه مدد جویان و مدد کاران معاونت اجتماعی بهزیستی فارس
به میزبانی اداره بهزیستی شهرستان سپیدان
۱۷ و ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷
مدرس دوره : دکتر صادق شیبانی

ادامه مطلب