لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

حکم انتصاب دکتر صادق شیبانی

حکم انتصاب دکتر صادق شیبانی

متن حکم انتصاب:

جناب آقای دکتر صادق شیبانی

سلام علیکم

به موجب این حکم جنابعالی را به سمت *مشاور در امور برنامه ریزی در استان فارس منصوب می‌نمایم.

ادامه مطلب