لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

عملی نشدن وعده‌ها در زمینه سیاست های اقتصادی

عملی نشدن وعده‌ها در زمینه سیاست های اقتصادی

دکتر صادق شیبانی گفت: با گذشت زمان و سیستمی شدن این اشتباهات برای سیاست‌گذار پولی نه راه پس می‌ماند و نه راه پیش.

ادامه مطلب