لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها

زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در روستاها

بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از آن نیازمند یک سری زیرساخت هایی است که در صورت عدم توجه به آنها جامعه روستایی دچار مشکل می شود.

ادامه مطلب