لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

ریشه تمامی مشکلات و عقب ماندگی ها و نیز پیشرفت ها،در روستاهاست، بررسی نقش تولیدی روستا در توسعه ملی کشور

ریشه تمامی مشکلات و عقب ماندگی ها و نیز پیشرفت ها،در روستاهاست، بررسی نقش تولیدی روستا در توسعه ملی کشور

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج علمی، پژوهشی و فناوری شهید احمدی روشن در یادداشت خود با عنوان توسعه روستایی، به بررسی نقش تولیدی روستا در توسعه ملی کشور پرداخته است.

ادامه مطلب