لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

گردشگری همچون چتری بسیاری از صنایع را درگیر خود ساخته است

گردشگری همچون چتری بسیاری از صنایع را درگیر خود ساخته است

دکتر صادق شیبانی در یادداشتی مبنی بر تحلیل و بررسی سیاست گذاری گردشگری، گردشگری را همچون چتری دانسته بسیاری از صنایع را درگیر خود ساخته است.

ادامه مطلب

مناسب سازی محیطی ویژه نابینایان

مناسب سازی محیطی ویژه نابینایان

دکتر صادق شیبانی مدیر مرکز پشتیبانی شغلی معلولین کیهان فراهم‌کردن بستر و زمینه‌ای که افراد در یک جامعه بتوانند فعالیت‌ها و توانایی‌های خود را محقق سازند، نقش مهمی را در پیشرفت و رشد آن جامعه دارا می‌باشد. در این میان نابینایان، فاقد ابزار اصلی برای درک و ارتباط با محیط اطراف و انجام فعالیت‌های مختلف هستند.

ادامه مطلب